กรรมการผู้จัดการบริษัท PYRA ลงพื้นที่จ.เชียงราย (มทบ.37) มอบสิ่งของอุปกรณ์ให้แสงสว่าง เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจกู้ภัยในพื้นที่ถ้ำหลวง จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ดร.รัฐนันทน์ เชนสิริเมธีกุล เดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายเพื่อมอบอุปกรณ์ให้แสงสว่างฉุกเฉิน (PYRA FORCE) แก่ทางเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจกู้ภัยพื้นที่ ถ้ำหลวงและเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านอื่นต่อไปโดยมีรอง ผบ.มทบ.37 พ.อ.สุวิทย์ วังยาว ให้เกียรติรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว