ตัวแทนอย่างเป็นทางการในภูมิภาคเอเชียของCASC

        บริษัท เอสเอฟเทค เทคโนโลยี จำกัด ถูกแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวในอาเซียน จาก Aerospace Kangda (Beijing) ประเทศจีน ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การจำหน่าย และจัดหาสารดับเพลิงและระบบดับเพลิงที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม องค์กรไฮเทคที่ผสานรวมโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัย เรียกว่า  “สารดับเพลิง Perfluorohexanone สาร PAF

10 คุณสมบัติพิเศษ สาร PAF

  1. เป็นสารดับเพลิงที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  2. ดับเพลิงไฟแบบรวดเร็วใช้เวลาน้อยลงกว่าการดับเพลิงทั่วไปสามารถควบคุมเพลิงได้ก่อนที่ไฟจะลุกลามและทำให้เกิด ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
  3. ช่วยปกป้องเอกสารกระดาษสำคัญและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
  4. ไม่ทิ้งคราบสารเคมีปนเปื้อน
  5. ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้าจึงไม่ทำให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจร
  6. ปลอดภัยกับสิ่งมีชีวิต
  7. จุดเดือดต่ำ
  8. ระเหยเร็ว
  9.  ติดตั้ง/ใช้งานเข้ากับระบบดับเพลิงเดิมได้
  10. ไม่ทำลายกัดกร่อนท่อเดินระบบ

ผลิตภัณฑ์ดับเพลิง PAF